Nivå A1

På denne websiden finner dere noen filmer og lyd-filer til å bruke for å lære norsk. Jeg inkluderer også lenker til ressurser på nettet. 😉 Jeg har begynt å lære norsk i August 2015, og lovet meg selv at jeg skal bli bedre, selv om jeg ikke har råd til å gå på språkskole. Det er vanskelig å lære selv, men jeg kan klare det! Lykke til! (On this webpage, you will find some videos and sound-files to use to learn Norwegian. I included also links to resources online. 😉I have started learning Norsk in August 2015, and promised myself that I will be better, even if I can’t afford to go to a language school. It is difficult to self-study, but I can manage! Good luck!)

Helpful Resources Online: