Å utdanne seg i Norge

Endelig blir jeg ferdig med dette nivået! Jeg gleder meg å melde meg på nettbasert norskkurs, og nå kan jeg gjøre det. Jeg bestemte å lære nivå A1 og A2 selv, siden at jeg har ikke råd å gå på språkskole. Det gikk bra, synes jeg. Nå kan jeg:  forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, for eksempel svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv, klare meg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold; og med enkle ord beskrive visse sider ved min egen bakgrunn og mitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov. (Ref: http://www.campusonline.no/europeisk-rammeverk-for-spraak)

Jeg har fortsatt mye å lære. Siste kapitlet handler faktisk om barnehage og skole og utdanningsmuligheter i Norge. Det er et viktig emne, særlig at jeg planlegger å utdanne meg i landet i fremtiden. Siden at Norge og Filippinene har ulike utdanningsystem bør jeg jobbe hårdt å integrere meg i samfunskapet.

På hjemlandet mitt har vi ikke barnehage. Barna blir hjemme hos mora eller besteforeldrene eller barnepiken. Når de ble 7 år begynner de å gå på grunnskole, som varer i seks år. Etterpå fortsetter de med ungdomskole som varer i fire år. Deretter kan de bestemme hvis de skal fortsette på universitetet eller teknisk fagskole (yrkesfaglig program). Grunnskolen er obligatorisk. Dessverre besluter mange å jobbe for å hjelpe familiene sine etter grunnskole eller ungdomskole. Det er ikke lett å utdanne seg på Filippinene.

Etter at jeg blir ferdig med norskkurset skal jeg ha min utdannelse vurdert av NOKUT. Da kan jeg bli sikker på om hvilken program jeg skal lære. 😉 Ses på nivå B1! Faktisk har jeg lærte den første delen av nivået på en språkskole i Oslo, men det var ikke nok. Jeg håper at det er verdt å lære den siste delen av nivået gjennom nettbasert kurset. Vi får se. 😉

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s